بررسی نقش انرژی های تجدید پذیر در حفظ محیط زیست

بررسی نقش انرژی های تجدید پذیر در حفظ محیط زیست
تاریخ:
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
توسعه و گسترش انرژی های تجدید پذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند.
استفاده از انرژی های نو از جمله انرژی هسته ای،خورشیدی،بادی و ...می تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی ،کاهش انتشار گازهای آلاینده از بخش های تولید و مصرف منابع انرژی و همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند.
انرژی های تجدیدپذیر ساختار انرژی متفاوتی نسبت به تکنولوژی های تولید انرژی دارند،چرا که فرآیند توسعه در انرژی های تجدید پذیر دارای هزینه های سرمایه گذاری اولیه بالایی بوده و در مقابل هزینه تعمیر و نگهداری در آنها پایین است، ولی در روش های تولید انرژِی از منابع متعارف،هزینه های سرمایه گذاری اولیه پایین است.
مزایای متفاوتی برای توسعه کاربرد انواع انرژی های تجدیدپذیر می توان متصور بود که عموما وابسته به شرایط محلی ،ویژِگی منابع جایگزین و نگرانی های اجتماعی است. 

از مزایای کاربرد انرژی تجدید پذیر می توان به این موارد اشاره کرد. 

امنیت عرضه انرژی
کاهش میزان گرمایش جهانی
تحریک رشد اقتصادی
ایجاد اشتغال
افزایش میزان درآمد سرانه
افزایش عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست در تمام زمینه ها 

بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می شوند. لذا در توسعه انرژی های تجدیدپذیر ،لازم است بیشتر به دیدگاه توسعه ای این انرژِی ها توجه کرد نه با دیدگاه های اقتصادی محض – انرژی های تجدید پذیر،پاک،فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتی که به طور صحیح توسعه پیدا کنند می توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشورها بازی کنند.
عامل اصلی مشکلات موجود در رابطه با انرژی تجدید ناپذیر ،نگرانی در خصوص تغییرات جوی بوده انرژی تجدید پذیر می تواند نیاز به انرژی را تامین نموده و در ضمن انتشار گاز های گلخانه ای را کاهش دهد گاز های گلخانه ای نیز مانند دی اکسید کربن و متان به طو ر مرتب در لایه نازک جو زمین تراکم پیدا می نمایند و این تراکم گازها روز به روز درجه حرارت زمین را افزایش خواهد داد .
متاسفانه افزایش درجه حرارت نتایج منفی و بالقوه فاجعه آمیزی را به بار خواهد آورد لذا باید اقداماتی برای جلوگیری از آن بعمل آید که استفاده از انرژی های تجدید پذیر بدون کربن یکی از این راهکارها خواهد بود.
مصرف سوخت های فسیلی موجب ایجاد دی اکسید کربن و گازهای دیگری می گردد.تجمع و افزایش بیش از حد این گازها در جو زمین ،موجب ایجاد لایه ضخیمی از گازها می گردد که همانند پوشش پلاستیکی گلخانه ها از بازگشت حرارت مازاد حاصل از تابش نور خورشید به سطح زمین نگه میدارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هوای زمین می گردد.
به طور کلی منابع انرژی به دو دسته تقسیم می شوند:

  انرژی های تجدیدپذیر


شامل انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی زمین گرمایی،انرژی جزر و مد دریا و ...هستند که استفاده از این انرژی با توجه به تحقیقات انجام شده تاثیر و نقش زیادی در حفظ محیط زیست و کاهش نگرانی تمام شدن انرژیها دارند که در ادامه به توضیح این منابع پرداخته می شود.

انرژی های تجدید ناپذیر


شامل انرژی های هسته ای و سوخت های فسیلی که از قبیل زغال سنگ،گاز طبیعی و نفت می باشد که استفاده از این انرژی ها باعث آلودگی محیط زیست و تا چندین سال قابل استفاده می باشند و پس از آن تمام می شوند که این یکی از نکات منفی در این انرژی ها می باشد و به این دلیل باید هزینه هایی را متحمل شویم و استفاده از انرژی های تجدید پذیر را افزایش دهیم که در ادامه بیشتر درباره آن صحبت می کنیم.

مزایای توسعه انرژی تجدیدپذیر


حفظ و ادامه شرایط فعلی زندگی در جامعه بشری آینده، بدون توجه به عرضه انرژی به قیمت مناسب امکان پذیر نیست.اثرات زیست محیطی وابسته به هرتولید انرژی در نرخ فعلی به سمت شرایط غیر قابل قبول پیش می رود و اثرات زیست محیطی زیانبار به شکل وسیعی در حال گسترش هستند. 
استفاده از سوخت های فسیلی در فرم های مختلفی همچون زغال سنگ،نفت و گاز ،حجم قابل ملاحظه ای از اکسیدهای کربن و گازهای آلاینده دیگر را وارد محیط زیست می کند که باعث ایجاد اثرات زیانباری همانند باران های اسیدی،گرمایش جهانی و...می شود.
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی می توانند نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای آلاینده همچون دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای بازی کنند. از دیگر مزایای استفاده از انرژی های نو،امکان استفاده از انرژی الکتریکی با قیمت ثابت،تولید برق با حداقل آلودگی محیط زیست ،کمک به کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه کاربرد،ایجاد فرصت های توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق توسعه نیافته و دوردست.

تولید برق با قیمت پایدار 


استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باعث می شود برق با قیمت پایدار تولید شود،چرا که در نیروگاه های متعارف سوخت فسیلی قیمت تمام شده برق تولیدی متاثر از قیمت سوخت فسیلی مورد استفاده در نیروگاه است که دارای قیمت نوسانی در سطح جهان است. با توجه به این که قیمت جهانی سوخت های فسیلی غیر قابل پیش بینی است لذا قیمت تمام شده برق تولیدی آن ها نیز در نوسان بوده و قابل پیش بینی نیست، اما در طراحی و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر قبل از احداث نیروگاه در مورد منبع تامین انرژی مطالعات مربوط صورت میگیرد و از وجود،میزان و کفایت منبع تامین انرژی اطمینان حاصل می شود و سپس نیروگاه طراحی، نصب و راه اندازی می شود لذا در کنار سایر منابع انرژی مثل انرژی هسته ای ،توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر نیز اهمیت بالایی دارند. استفاده از انرژی های تجدید پذیر نه تنها باعث تنوع بخشی در سبد انرژی کشور می شود بلکه با استفاده از این انرژی و با حداقل سازی مصرف داخلی سوخت های با ارزش فسیلی می توان آنها را صادر کرد که ارز آوری فراوانی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

منبع تولید برق پاک


از منابع تجدیدپذیر فقط مقدار بسیار کمی آلودگی زیست محیطی متصاعد می شود. در مقایسه با نیروگاه های فسیلی متعارف این نوع نیروگاه ها مقدار بسیار ناچیزی از گازهای دی اکسید کربن،اکسیدهای سولفور،منوکسید کربن و ذرات گرد و غبار وارد محیط زیست می کنند.

  انرژی خورشیدی


تمامی کشورها به این منبع به مقادیر مختلف دسترسی دارند. کره زمین این انرژی را به صورت تابش خورشیدی دریافت می کند و مقدار این تابش بیش از نیاز بشر است. از نظر آلودگی و محیط زیست نیز بی خطر است.هر چند که استفاده متمرکز در ابعاد وسیع از آن میتواند منجر به آثار زیست محیطی محلی شود.


 

  انرژی باد


تغییرات باد می تواند ساعتی،روزانه و فصلی باشد و به طور قابل ملاحظه ای متاثر از هوا و توپوگرافی سطح زمین است. منابع قابل توجهی هم در دشت ها وجود دارد. از این انرژی می توان برای پمپاژ آب و تولید برق و یا از طریق اصطکاک برای انرژی حرارتی استفاده کرد.
انرژی زمین گرمایی
منظور از انرژی زمین گرمایی همان حرارتی است که در زیر زمین انبار شده است و مقدار این انرژی بیش از مصرف انرژی در جهان است. این انرژی در صورتی تجدیدپذیر محسوب می شود که انرژی برداشت شده بیش از انرژی باشد که از طریق مرکز زمین جایگزین می شود.آبی که برای حمل انرژی به سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد دو باره به زمین تزریق می شود.این انرژی می تواند در تولید برق مورد استفاده قرار بگیرد.

  بیوماس


این انرژی در حقیقت ترکیبات سلولزی است که تجزیه پذیر است و در طبیعت به وفور یافت می شود.این موارد برای اینکه به گاز تبدیل شوند طی چندین فرآیند بیولوژیکی باید تغییراتی در آن ها صورت گیرد.از بیوگاز می توان همانند سایر گازهای قابل احتراق استفاده کرد که دارای ارزش حرارتی معادل شش کیلو وات بر ساعت بر متر مکعب است، این مقدار مطابق ارزش حرارتی نیم لیتر سوخت دیزل است.
یکی از مزایای بیوگاز پایین بودن میزان آلودگی حاصل از سوختن آن در مقایسه با سوخت های فسیلی است. کشاورزان از بیوگاز برای راه اندازی موتورهای احتراق داخلی به منظور استفاده در امر آبرسانی و آبیاری مزارع گندم و تولید نیروی برق استفاده می کنند. در کنار این تلاش ها تاسیسات ضروری نیز بر پا شده است تا محتویات فاضلاب های شهری را که دربرگیرنده آب های گل آلود ناشی از برف و باران و پسماندهای انسانی است به مولدهای بیوگاز با خاصیت تخمیر و بدون نیاز به اکسیژن تبدیل کند.
 

دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه
انواع سیستم های تهویه و انتقال هوا
 ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

انواع سیستم های تهویه و انتقال هوا

تهویه به معنای تامین هوا با کیفیت مطلوب و بعضا شامل بارهای حرارتی و برودتی مورد نیاز یک فضای مشخص است که تاثیر مستقیم بر شرایط آسایش و بهداشت انسان دارد. انواع سیستم‌های تهویه را می‌توان به سه دسته مکشی یا استخراجی، تهویه دمشی یا فشاری و حالت سوم تهویه دمشی-مکشی که تلفیقی از دو سیستم قبل است ...  ادامه مطلب 
سیستم برق خورشیدی خانگی و محاسبه ی تقریبی هزینه آن
 ۱۹ دی ۱۴۰۰

سیستم برق خورشیدی خانگی و محاسبه ی تقریبی هزینه آن

خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حل کننده مشکلات موجود در زمینه انرژی و محیط زیست باشد . متاسفانه انرژی ارزان و سود بانکی بالا هر دو باعث می شود که هزینه کردن در سیستم برق خورشیدی در کشور ما مقرون به صرفه به نظر نیاید در صورتی که در دراز مدت این سیستم ها بسیار مقرون به ...  ادامه مطلب 
انواع کانال کشی داکت اسپلیت
 ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

انواع کانال کشی داکت اسپلیت

داکت اسپلیت جزو  یکی از پرکاربردترین تجهیزات تهویه مطبوع در محیط های مختلف خانگی، اداری،تجاری ،رستوران ها و ...می باشد. داکت اسپلیت همانند یک سیستم اسپلیت دیواری از یک جز داخلی به نام هواساز و از یک جز خارجی به نام کندانسور  تشکیل شده است که از طریق لوله های داخلی سیستم بهم متصل شده اند. کانال ...  ادامه مطلب 
انواع مبدل های حرارتی(heat exchanger)
 ۰۲ شهریور ۱۴۰۰

انواع مبدل های حرارتی(heat exchanger)

مبدل حرارتی یک تجهیز بسیار پر کاربرد در صنعت است که در آن دو سیال با دما های متفاوت باهم تبادل حرارت می کنند تا یکی از آن ها به دمای پایین تر و یا به دمای بالاتر برسد. به عبارتی یکی گرم تر و دیگری سرد تر شود. در بسیاری از فرایند ها، گلوگاه فرایند (Bottle Neck) یک مبدل حرارتی است، یعنی اگر برای مبدل مشکلی بوجود ...  ادامه مطلب 
بهینه سازی سیستم تهویه در پارکینگ های بسته
 ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

بهینه سازی سیستم تهویه در پارکینگ های بسته

حد مجاز آلاینده ها و میزان هوای تازه و هوایی که می بایست تصفیه شود  در پارکینگ های بسته بستگی به استانداردهای موجود در طراحی سیستم تهویه است. علاوه بر دمش هوای تهویه باید بهبودهایی هم در هندسه و نوع چیدمان دریچه های ورودی هوا و خروجی آلاینده ایجاد کرد تا بهترین شرایط کیفیت هوای داخلی در ...  ادامه مطلب